อนุทิน 164372 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๕๑๙

เมื่อวานเย็น…ย่าถามพี่ฟ้าครามว่า “จะเรียนแอคติ้งไหม? ช่วงบ่าย”…เธอตอบพร้อมกับทำสายตางง ๆ ว่า “แล้วใครจะไปเป็นเพื่อนนู๋ เพราะย่ามีประชุม”…ย่าตอบว่า “ก็แม่อ้อม + พี่สกาย + ปู่เรอีกคนด้วยไง”…”แล้วนู๋อยากเรียนไหม เขาเรียนฟรีนะ”…เธอตอบย่าว่า “ก็ด่ะ!!!”…

ย่านั่งอธิบายให้เธอฟังว่า การเรียนแอคติ้งนั้นจะได้อะไรบ้างกับตัวเธอ ไม่จำเป็นต้องเป็นนักแสดงอย่างเดียว…เธอเข้าใจพร้อมพยักหน้ารับ แล้วเราสองคนก็เปิด Youtube ดูเรื่องการแสดงแอคติ้งกัน…พี่ฟ้าครามเธอสนใจ

ทำให้ทราบว่า “การเรียนรู้…ในสมัยนี้ เด็กรุ่นใหม่มีโอกาสมาก ๆ กว่าเด็กในสมัยก่อนมากมาย…โดยเฉพาะการเค้นเอา Competency and Skill ที่มีอยู่ในตัวของเราออกมาเป็นอัตลักษณ์ของเราเองให้ได้ ซึ่งแต่ละคนอาจไม่เหมือนกัน

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)