อนุทิน 164364 - ต้นโมกข์

คำที่ดูเหมือนกันแต่ความหมายต่างกัน

Column = เป็นคำนาม แปลว่า เสา เช่น There are four columns in front of this bank. มีเสาอยู่ 4 อัน หน้าธนาคารนี้

Column = เป็นคำนาม แปลว่า ส่วนที่เป็นแนวตั้งในสื่อสิ่งพิมพ์ หรือ คอลัมน์ เช่น There are four columns on the front page of this newspaper. มีคอลัมน์อยู่ 4 อันบนหน้าแรกของหนังสือพิมพ์ฉบับนี้

……………….

เขียน 23 May 2019 @ 18:47 ()


ความเห็น (0)