อนุทิน 164342 - prayat duangmala

จากการอบรม (NEW DLTV) เมื่อวันที่ 15 พ.ค. ผลการประเมินในระบบ E-training จากการสมัคร online ผลการประเมิน ตัดผ่านที่ 60% ผลออกมาก็เป็นที่น่าพอใจกับการนั่งฟังผ่าน conference จาก สพฐ. ได้ 90/100 คะแนน

เขียน 19 May 2019 @ 18:02 ()


ความเห็น (0)