อนุทิน 164325 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๕๑๒

เล่าให้ลูก (อาจารย์ภัคร) ฟังว่า…แม่บุษกับน้าหมู…ตากับยายส่งเรียนแค่อนุปริญญา…ระหว่างทางและบั้นปลายสุดท้าย จบปริญญาโทกัน ด้วยการเลี้ยงชีพของแม่กับน้าหมูเอง…รายทางได้เลี้ยงดูและให้เงินเลี้ยงตากับยายจนท่านเสียชีวิต…ทรัพย์สินที่เห็น บ้านและที่ดิน สวนสักทอง + ไร่นา นั่นคือ น้ำพักน้ำแรงของพ่อเรกับแม่บุษ…ส่วนของน้าหมูและน้าต้น นั่นคือส่วนของเขา…

หากเปรียบเทียบกับนู๋ พ่อกับแม่ส่งเรียนจบถึงปริญญาโท…ต่อไปรายทาง คือ นายต้องบริหารจัดการตัวของนายเองให้ได้…เพราะนายมีโอกาสมากกว่าพ่อเรกับแม่บุษ…จงเรียนรู้ชีวิตด้วยตัวของนายเอง “บริหารจัดการให้ได้และให้เป็น”

เรียนรู้…จากตัวของฉันเองความเห็น (3)

สอนลูกหลานดีค่ะ

เขียนเมื่อ 

เยี่ยมกับการบ่มเพราะคุณธรรมให้ลูกหลานได้ประจักษ์

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะพี่แก้ว + อาจารย์ประหยัด