อนุทิน 164323 - ต้นโมกข์

to sweep the floor = กวาดพื้น เช่น

She asked me to sweep the floor. หล่อนขอให้ฉันกวาดพื้น

He is sweeping the floor. เขากำลังกวาดพื้นอยู่

เขียน 18 May 2019 @ 09:14 ()


ความเห็น (0)