อนุทิน 164313 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๕๑๑

เตรียมทำ Power Point เพื่อบรรยายเรื่อง “คู่มือปฏิบัติงาน” ให้กับเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร…เรียบร้อยแล้ว กว่าจะเสร็จ เพราะต้องนำมาประยุกต์ให้เป็นส่วนกลางของส่วนราชการทั้งประเทศให้ได้ความเห็น (0)