อนุทิน 164309 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๕๐๘

จงหัดเป็นคนที่มองมุมกว้าง…เพราะการที่มองมุมกว้างได้ จะทำให้ตัวเราทราบอะไรขึ้นมาอีกมากมาย…เมื่อยังไม่ทราบว่าจะหัดทำอย่างไร…จงเรียนรู้จากประสบการณ์ เหตุการณ์ สถานการณ์ของความเป็นจริงแล้วนำมาปรับประยุกต์ให้เข้ากับเหตุการณ์จริง

เรียนรู้…จากตัวของฉันเองความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

..ครับ..ถ้าเรายืนในที่สูงมองลงมายิ่งชัดเจน..ถ้ามองในมุมบวกก็จะมีความสุข..ทั้งตัวเองและคนอื่น