อนุทิน 164306 - ต้นโมกข์

to wash clothes หรือ to do the laundry = ซักผ้า เช่น

My brother often washes clothes. น้องชายของฉันบ่อยครั้งซักผ้า

Her sister does the laundry on Monday. พี่สาวของหล่อนจะซักผ้าในวันจันทร์

เขียน 16 May 2019 @ 18:44 ()


ความเห็น (0)