อนุทิน 164304 - ลิขิต

ลิขิต
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ผู้เขียนตั้งสมมติฐาน ว่า ถ้าเรามีทรัพยากรรรมชาติ อาหาร ในมือ และมีฝีมือ ในการปรุงประกอบอาหาร และมีความสามารถในการจัดการ เช่น เก็บผลผลิต ขาย หรือแลกเปลี่ยน หรือแจกจ่าย อันยังประโยชน์ เราจะสามารถดำรงชีวิต เป็นสุข ในสภาวะการเปลี่ยนแปลง ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖ เดือน พิสูจน์ได้ว่า เป็นไปได้ตามสมมติฐาน

เขียน 16 May 2019 @ 14:09 ()


ความเห็น (0)