อนุทิน 164295 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๕๐๖

จุดอ่อนของฉัน…อยู่ตรงที่หัวใจ…ที่ทำเป็นแข็งแรง ให้ฉันแสดง ที่แท้แทบขาดใจ…ความเห็น (0)