อนุทิน 164290 - prayat duangmala

วันนี้ประชุมผู้ปกครองนักเรียน..เกี่ยวกกับการดำเนินการในการเปิดเรียนปีการศึกษา 2562 และได้นำเสนอถึงกิจกรรมที่ชุมชนให้ความร่วมมือในการจัดระดมทุนสร้างห้องเรียนเพื่อน้อง(อนุบาล) วันนี้ก็มีนักเรียนมาสมัครเข้าเรียนชั้นอนุบาลอีก..และมีลูกศิษย์ที่ประสบผลสำเร็จในกิจการประกอบการ มอบแอร์ให้นักเรียนชั้นอนุบาล 1 ตัว

เขียน 14 May 2019 @ 20:11 ()


ความเห็น (0)