อนุทิน 164289 - prayat duangmala

ผมวัดสายตาที่ โรงบาลเคลื่อนที่ ของ รพ.ธีรวัฒน์ จังหวัดกาฬสินธ์ุมาโรงเรียน หมอตรวจให้และวัดด้วยตัวเลขก่อนและวัดจากเครื่องตรวจวัดสายตา.สายตาอยู่ในเกณฑ์ดีมากกับอายุย่างเข้าปี 60

เขียน 14 May 2019 @ 20:08 ()


ความเห็น (0)