อนุทิน 164287 - อาจารย์ต้น

to iron clothes = รีดเสื้อผ้า ปกติแล้ว iron จะแปลว่าเหล็ก หรือเตารีด ที่เป็นคำนาม แต่ในที่นี้ iron เป็นกริยา รีดบางสิ่งบางอย่าง เช่น

My wife told me to iron my clothes = ภรรยาของฉันบอกให้รีดผ้าของตนเอง

My mom usually irons my clothes. แม่ฉันบ่อยครั้งที่จะรีดเสื้อให้ฉัน

เขียน 14 May 2019 @ 18:45 ()


ความเห็น (0)