อนุทิน 164281 - ต้นโมกข์

to make the bed = จัดเตียง ทำที่นอนให้เรียบร้อย

He’s just made the bed. เขาเพิ่งจะจัดที่นอนเสร็จ

She didn’t have enough time to make the bed today. หล่อนไม่มีเวลาในการจัดที่นอนวันนี้

เขียน 13 May 2019 @ 19:27 ()


ความเห็น (0)