อนุทิน 164249 - tuknarak

tuknarak
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

กิจกรรมก่อนเปิดภาคเรียน ปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้เขียนเป็นหนึ่งในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ แม้จะไม่ได้จบตรงเอก แต่ใจรักค่ะ งานนี้สนุกสนานกันมากค่ะความเห็น (0)