อนุทิน 164243 - อาจารย์ต้น

to walk the dog หรือ to take the dog for a walk = พาหมาไปเดินเล่น เช่น

She likes to walk the dog. หล่อนชอบพาหมาไปเดินเล่น

They are taking the dog for a walk. พวกเขากำลังพาหมาไปเดินเล่น

เขียน 10 May 2019 @ 18:35 ()


ความเห็น (0)