อนุทิน 164241 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๕๐๔

จงเกิดมาเพื่อ…สร้างประวัติศาสตร์ ให้กับมวลมนุษยชาติ

หรือไม่ก็อย่างน้อย ก็เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของมัน

มีความชอบว่า…คือใช่ความเห็น (0)