อนุทิน 164233 - ต้นโมกข์

to scrub the toilet = ขัดห้องน้ำ เช่น

She needs to scrub the toilet. หล่อนต้องการไปขัดห้องน้ำ

Please don’t go into the bathroom. กรุณาอย่าเข้าไปในห้องน้ำ I’ve just scrubbed the toilet. ฉันเพิ่งจะขัดห้องน้ำ

เขียน 09 May 2019 @ 18:41 ()


ความเห็น (0)