อนุทิน 164217 - ต้นโมกข์

to dust the furniture = ปัดฝุ่นเครื่องเฟอร์นิเจอร์ เช่น

My mom sometimes dust the furniture. บางครั้งแม่ของฉันจะปัดฝุ่นเฟอร์นิเจอร์

Her sister is dusting the furniture. พี่สาวของหล่อนกำลังปัดฝุ่นเฟอร์นิเจอร์

เขียน 08 May 2019 @ 18:35 ()


ความเห็น (0)