อนุทิน 164213 - Wasawat Deemarn

๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ซัมเมอร์ได้มีเวลาที่ไม่ต้องสอนนาน เกือบ ๔ เดือน รองจากสมัยที่จะเปลี่ยนเป็นเปิดเทอมแบบอาเซียนเมื่อหลายปีก่อน ตอนนั้นไม่ต้องสอน ถึง ๖ เดือน

ภาระงานสอนเป็นภาระงานหลักของครูมหาวิทยาลัย ถึงไม่มีสอนก็มีงานอื่นให้ทำตามหน้าที่ เช่น ทำวิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒธรรม ฯลฯ แต่งานอื่น ๆ ล่ะ เขียนเอกสารประกอบการสอน ทำหลักสูตร ทำประกันคุณภาพ ทำ มคอ.๓ มคอ.๕ อะไรไปเรื่อย ๆ ตามปฏิทินของมหาวิทยาลัยให้มา

แต่ความสุขจริง ๆ กลับเป็นการสอนนักศึกษามากกว่า มันสนุกกว่า งานพวกเอกสารเหล่านี้มาก ๆ บางทีก็ไม่รู้ว่า ทำไปเพื่ออะไรกัน เหมือนมีเหตุผล แต่ก็ไม่ได้เหตุผลที่น่ายอมรับนัก เป็นเรื่องของความเชื่ื่ออะไรบางอย่างของผู้บริหารมากกว่า

เป้าหมายบางเป้าหมาย ไม่ต้องใช้ถนนเส้นเดียวกัน (มั้ง)

เขียน ณ บ้านปลายดง ณ หางดอย

เชียงใหม่ (ยามเข้าวันใหม่)ความเห็น (0)