อนุทิน 164209 - ธรรมทิพย์

ธรรมทิพย์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ติดตามรายการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สิ่งที่เห็นคือความรัก ความเอื้ออาทร ของราชนิกุลที่่ทรงมีต่อกัน กิริยามารยาทอันงดงามของสุขุมาลชาติ
สิ่งเหล่านี้ล้วนเกิดจากการฝึกฝน

ความจงรักภักดีของทวยราษฎร์ ที่่เปล่งเสียงถวายพระพรด้วยความปลื้มปิติ ภาพเช่นนี้ มีที่เดียว “ฉันรักประเทศไทย ครอบครัวสยาม อบอุ่นเสมอ”

เขียน 05 May 2019 @ 22:59 () แก้ไข 05 May 2019 @ 23:07, ()

คำสำคัญ (Tags) #พระราชพิธีบรมราชาภิเษกความเห็น (0)