อนุทิน 164199 - ธิ

ธิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ตื่นเช้าขับรถไปสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ขึ้นรถตู้ไปกับคณะ QRT ทันตกรรมของจังหวัด (Quality Realization Team)

ออกเยี่ยมเสริมพลัง รพ.สต.ที่จัดบริการทันตกรรม ใกล้บ้านใกล้ใจประชาชน … ช่วยกันพัฒนาคุณภาพคลินิกทันตกรรมให้ปลอดภัยแก่ประชาชน ผู้ให้บริการและสิ่ง แวดล้อม

เขียน 04 May 2019 @ 22:26 ()


ความเห็น (0)