อนุทิน 164195 - ต้นโมกข์

to feed the dog = ให้อาหารกับหมา หรือ to feed someone’s dog = ให้อาหารกับหมาของใครคนใดคนหนึ่ง เช่น

I usually feed the dog. โดยปกติแล้วฉันให้อาหารกับหมา

We feed his dog. = เราเลี้ยงอาหารให้กับหมาของเขา

เขียน 04 May 2019 @ 18:32 ()


ความเห็น (0)