อนุทิน 164183 - ต้นโมกข์

5 คำแนะนำย่อยๆในการออกแบบคำถามที่เป็นการเลือกตอบ ตอนที่ 2

นี่คือคำแนะนำย่อยๆ 5 ข้อในการออกแบบคำถามแบบเลือกตอบ

  1. จงอย่าให้คำตอบที่ยืดยาวนัก ยิ่งให้คำตอบที่ยาวกับนักเรียนมากขึ้นเท่าใด ก็ยิ่งทำให้นักเรียนจำคำตอบผิดๆมากขึ้นเท่านั้น นักเรียนจะให้เวลากับคำถามและคำตอบนานเกินไป จะจำกัดเนื้อหามากขึ้นเท่านั้น จริงๆแล้ว ที่ถูกต้องควรให้แค่ 3 คำตอบ เพื่อคุณภาพและประสิทธิภาพ

  2. จงหลีกเลี่ยงคำถามที่วกวน ปัญหา, สิ่งที่ช่วยพัฒนาสมอง, คำถามแบบลูกเล่น ที่มีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนมึนงง ไม่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ ดังคำอธิบายของ Butler ในบางครั้งเราอาจทำให้นักเรียนใช้เวลาสักนิดหนึ่งในการหาคำตอบ แต่ปัญหาที่วกวนจะทำให้นักเรียนมึนงง และทำอันตรายมากกว่าใช้คำถามที่ชัดเจน

  3. จงใช้รูปคำถามที่ง่าย คำตอบที่ว่า “ถูกทั้งหมด” “ไม่มีข้อถูก” และ”ถูกข้อ ก,ข, และ ง” ซึ่งใกล้เคียงกับการเล่นเกม—-หากนักเรียนกำจัดให้เหลือเพียงคำตอบที่น่าใช้ เป็นคำตอบแล้ว รายการที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องจะลดลง และนำไปสู่ระดับการปฏิบัติขั้นสูงที่เป็นของเทียม

แปลและเรียบเรียงจาก

Youki Terada. 5 Tips for Designing Multiple-Choice Quizzes

เขียน 02 May 2019 @ 18:47 ()


ความเห็น (0)