อนุทิน 164170 - Siripan Bugem

ชื่อผลงาน โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถาบันศึกษาปอเนาะดารุดดีน (Best Practice) ชื่อเจ้าของผลงาน นางสาวศิริพรรณ บูเก็ม ตำแหน่ง ครูอาสาฯในสถาบันศึกษาปอเนาะ หน่วยงาน/โรงเรียน สถาบันศึกษาปอเนาะดารุดดีน สังกัด ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลาความเห็น (0)