อนุทิน 164151 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๕๐๑

เลือกที่จะคบ…เลือกที่จะเลี่ยง…เลือกที่จะกระทำแต่สิ่งดี ๆ…คิดในสิ่งที่บวก ๆ…คิดในสิ่งที่ไม่เป็นภัยต่อตัวเองและผู้อื่น…พูดในสิ่งที่ดีตัวตัวเองและผู้อื่น…คิดที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและตนเอง…สิ่งไหนไม่ใช่ ก็ Deleate หรือเดินออกห่างไม่ยุ่งด้วย…เท่านี้ใจเราก็มีความสุข สงบ นิ่งแล้วววววว…คริ ๆ ๆ ฝึกปฏบัติอย่างสม่ำเสมอตลอดชีวิตนี้

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)