อนุทิน 164143 - ต้นโมกข์

Useful English

How come? = ทำไม ใช้ในการพูดหรือเขียนแบบไม่เป็นทางการ หรือใช้กับเพื่อนเท่านั้น เช่น

A: I think Ben isn’t coming to the wedding. ฉันคิดว่าเบนไม่มาในงานแต่งงาน

B: Really? How come? จริงเหรอ? ทำไมล่ะ?

……………………

เขียน 28 Apr 2019 @ 09:36 ()


ความเห็น (0)