อนุทิน 164137 - ต้นโมกข์

Useful English

To be involved in+ กริยาเติม ing = มีส่วนร่วมในการทำบางสิ่งบางอย่าง โดยมากจะใช้กับงาน เช่น

  1. I’m involved in marketing and sale. ฉันเกี่ยวข้องกับการตลาดและการขาย

  2. Helen is closely involved in that project. เฮเลนเกี่ยวข้องกับโครงการนั้นอย่างใกล้ชิด

………….

เขียน 27 Apr 2019 @ 18:38 ()


ความเห็น (0)