อนุทิน 164129 - อนงค์ สู้สงคราม

การคิดวิเคราะห์ การคิดเชิงวิพากษ์ หรือ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (อังกฤษ: critical thinking) เป็นกระบวนการทางจิตสำนึกเพื่อวิเคราะห์ หรือ ประเมินข้อมูล ในคำแถลง หรือ ข้อเสนอที่มีผู้แถลงหรืออ้างว่าเป็นความจริง การคิดวิเคราะห์เป็นรูปแบบของกระบวนการที่สะท้อนให้เห็นความหมายของคำแถลง (statement) และการตรวจสอบหลักฐานที่ได้รับ …รับ … การคิดวิเคราะห์ - วิกิพีเดีย https://th.wikipedia.org/wiki/การคิดวิเคราะห์

เขียน 27 Apr 2019 @ 11:40 () แก้ไข 27 Apr 2019 @ 11:42, ()


ความเห็น (0)