อนุทิน 164122 - prayat duangmala

เมื่อวานเย็นส่งเด็กเข้าอบรมค่ายเยาวชน ฟื้นฟูคุณ 8 หลักคือ ความซื่อสัตย์ ห่างไกลยาเสพติด และ ไอที กตัญญู มาเป็นอันดับแรก

เขียน 26 Apr 2019 @ 16:30 ()


ความเห็น (0)