อนุทิน 164119 - ต้นโมกข์

คำแนะนำสำหรับครูภาษาอังกฤษ: 7 คำแนะนำย่อยในการเพิ่มความมั่นใจของนักเรียน ตอนที่ 1

“จะไม่ไปทำงานอีกต่อไป! ฉันจำอะไรไม่ได้สักอย่างเดียว!” หรือแม้แต่ “ทำไมฉันต้องพยายามด้วยหละ?” เธอเคยได้ยินเด็กๆของเธอพูดแบบนี้หรือไม่? ถ้าเป็นแบบนั้น พวกเด็กๆอาจต้องการความช่วยเหลือในการเพิ่มความมั่นใจให้กับพวกเขา

การมีสภาพการมั่นใจในตนเองมีความสำคัญมากเมื่อต้องการเรียนรู้ เธอจะพบว่านักเรียนทุกคนมีระดับความมั่นใจต่างกัน และมันก็ไม่ได้เชื่อมโยงกับความสามารถ พวกเด็กๆอาจไม่ใช่คนที่ฉลาดที่สุด หรือคนที่ประสบความสำเร็จที่สุดที่จะมีภาวะของความมั่นใจ มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อมั่นในตนเอง และความสามารถ รวมทั้งการมีเจตคติเชิงบวกในการเรียนรู้

หากเธอพบว่าเด็กๆของเธอขาดความมั่นใจในตนเอง พยายามหรือลองให้คำแนะนำเล็กน้อยในการเพิ่มความมั่นใจกับตัวของเด็กๆเถิด

  1. ชมเชยความพยายาม

สิ่งนี้เห็นชัดยิ่งกว่าชัด แต่ในบางครั้ง ความต่อเนื่องในการเรียนรู้ ต้องมีการสะสมกันอย่างต่อเนื่อง และอาจถูกหลงลืมไป ดังนั้นชมเชยนักเรียนในสิ่งที่ทำได้อย่างดี เมื่อเธอกำลังแก้งานของพวกเขา อย่าลืมว่าบอกกับพวกเขาถึงสิ่งที่ทำได้ถูกต้อง ไม่ใช่สิ่งที่ทำผิดเท่านั้น หากนักเรียนตระหนักรู้แล้วว่าพวกเขากำลังก้าวหน้าในความรู้ มันจะช่วยเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการเรียนรู้ต่อไปได้ ไม่จำเป็นต้องมีความสามารถขนาดไหน

แปลและเรียบเรียงจาก Steffanie Zazulak. English teacher guide: 7 tips for boosting student confidence

เขียน 26 Apr 2019 @ 12:41 ()


ความเห็น (0)