อนุทิน 164116 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๔๙๙

จิตที่ฝึกมาดี…ผลของการปฏิบัติย่อมได้สิ่งที่ดี ๆ ตามมา ตัวเราเองเท่านั้นที่จะพิสูจน์สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ได้ด้วยตัวของเราเองในการกระทำดี - เลว…จิตก็เช่นกัน ฝึกบ่อย ๆ ทุก ๆ วัน ทุก ๆ ขณะจิต แล้วจะทำให้เราทราบด้วยตัวของเราเอง…สุดท้ายจะพบความไม่สุข - ไม่สุข จะมีแต่ความสงบเกิดขึ้นภายในจิตเท่านั้น

เรียนรู้…ด้วยตัวของเราเองความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ไม่มีตัวกู…ของกู ไม่มีสุข…ไม่สุข..สาธุครับท่าน ผอ.

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ อาจารย์ กว่าจะรู้เล่นเอาเกือบทั้งชีวิตเลยค่ะ