อนุทิน 164108 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๔๙๕

ตอนนี้…เริ่มศึกษาพระศรีอาริยเมตตรัย…จากการฟัง ใช้สติ ปัญญา ทำการวิเคราะห์…คงจะเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยจัดการระบบทางศาสนาด้วย จึงจะทำให้เกิดขึ้น ศาสนาใหม่…หากเกิด นั่นคือ จะเกิดระบบในทางทิศทางที่ดีกับมนุษย์โลก

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

พระศรีอาริยเมตตรัย…กับไปที่ พระไตรปิฎก หลังกึ่งพุทธกาลไปแล้ว พระพุทธองค์ตรัสไว้จะมีพระศรีอริยเมตตรีย มากอรปกู้ศาสนากับคืนมาหรือเปล่า(จำไม่แม่นเท่าไร..)

เขียนเมื่อ 

ค่ะอาจารย์…ที่พูด คือ หมายถึง ในอนาคตจะไม่มีศาสนาใด ๆ บนโลกนี้ จะมีแต่การกระทำความดีต่อชาวโลก…เป็นการรวมศาสนาทุกศาสนา เพราะเป็นเรื่องของการสอนให้คนกระทำดีทุกศาสนา คงต้องใช้เวลาค่ะ แต่สิ่งที่เป็นสื่อได้นั้น นั่นคือ เทคโนโลยีค่ะ ในมุมมองของพี่นะคะ