อนุทิน 164099 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๗๙๓

เรียนรู้ เรื่อง “จิต”…ทำให้ได้รู้ความจริงมากมายกับการเรียนรู้ ดูแลจิตของเราเอง

เพราะชีวิต มิได้ดูแลเรื่องกายอย่างเดียว หากยังต้องดูแลเรื่องจิตอีกด้วย…จิตที่เข้าใจในความเป็นจริงของโลกมนุษย์

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)