อนุทิน 164095 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๗๙๒

อาจารย์ภัคร…มาแจ้งแม่เรื่องมีข่าวดีเกี่ยวกับการตีพิมพ์ผลงาน บอกว่า “มอ แห่งหนึ่งใน กทม. รับตีพิมพ์ผลงานของเธอ จะตีพิมพ์ประมาณปี ๒๕๖๓”…ภัครต้องรอใช่ไหมแม่???…ถูกต้องแล้ว ต้องรอตัวจริงตอบมา แล้วค่อยส่ง…ลูกอาจรังเรว่า “สำหรับการเรียนต่อปริญญาเอก จะเอาไง” แม่บุษบอกว่า “ควรส่งผลงาน ผศ. ให้เรียบร้อยก่อน อย่าคำนึงว่า ขอแล้วต้องได้เงินประจำตำแหน่ง…หากได้ตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” แล้วให้เก็บไว้แล้ว ค่อยไปเรียนต่อปริญญาเอก…อย่าคำนึงถึงเรื่องเงินประจำตำแหน่ง จบปริญญาเอกกลับมาค่อยมารับเงินประจำตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.”…ทำสิ่งใดอย่าคิดหวังผลตอบแทน ให้นึกเสมอว่า อะไรหากเป็นของเรามันต้องเป็นของเราวันยังค่ำ…อย่าเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ให้นึกถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก เพราะนายคือลูกแม่ เลือดในตัวของนายมีความเป็นนิสัยของแม่บุษอยู่…นี่คือ การตอบแทนคุณแผ่นดินอีกแบบหนึ่ง

เรียนรู้…จากตัวของพวกเราเองความเห็น (0)