อนุทิน 164094 - บุษยมาศ

ิอนุทินที่ ๒๗๙๑

คำว่า “สังคมมนุษย์”…มีความหลายประเภทและหลายลักษณะจริง ๆ

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)