อนุทิน 164092 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๗๙๐

มารยาทในสังคมไทย…ยังควรมีหรือไม่…”สะท้อนเพื่อให้ได้คิดกันบ้าง”…

ครูสอน แต่เด็กไม่นำมาปฏิบัติ หรือว่าครูมิได้สอน

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)