อนุทิน 164089 - prayat duangmala

คำสั่งแต่งตั้งกรรมการ 4 ฝ่าย จัดซื้อหนังสือเรียน มีประธานกรรมการ ครูวิชาการ นักเรียน ตัวแทนผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ธุรการไม่อยู่ ต้องเป็นคนทำเอง..เพราะต้องทำตามคำสั่ง ผอ.

เขียน 23 Apr 2019 @ 16:52 ()


ความเห็น (0)