อนุทิน 164086 - prayat duangmala

รับโทรศัพท์จาก ผอ. ตอนเก้าโมงเมื่อวานนี้เข้าโรงเรียนจากการนัดกันทางไลน์..ไม่ได้ดู แต่ไปแล้ว ตกใจเล็กน้อย..เพราะการจ้าง ต่อเติมห้องเรียนอนุบาล..โดยไม่ผ่านการประชุมกรรมการฯเพราะมีเพียงประธานกรรมการฯกับ ผอ. จัดการ

เขียน 23 Apr 2019 @ 16:43 ()


ความเห็น (0)