อนุทิน 164082 - Siripan Bugem

วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ชื่อผลงาน โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถาบันศึกษาปอเนาะดารุดดีน ชื่อเจ้าของผลงาน นางสาวศิริพรรณ บูเก็ม
ตำแหน่ง ครูอาสาฯในสถาบันศึกษาปอเนาะ หน่วยงาน/โรงเรียน สถาบันศึกษาปอเนาะดารุดดีน สังกัด ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา

เขียน 22 Apr 2019 @ 22:02 ()


ความเห็น (0)