อนุทิน 164080 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๗๘๙

การเปลี่ยนแปลง…หากเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้น ก็ควรเปลี่ยน…หากเปลี่ยนในทางตรงกันข้าม คือ แย่ลง ก็มิควรเปลี่ยน

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)