อนุทิน 164067 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๗๘๗

คุณค่า + คุณภาพของตัวเรา เราสามารถสร้างได้ด้วยตัวของเราเอง…ขอแค่มีความมั่นใจ เชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราทำ มิเป็นภัยหรือไปทำร้าย กระทบทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน เสียหาย…เชื่อมั่นในการะทำที่ตัวเราเองคิดว่าดีต่อตัวเราเอง สังคม ประเทศชาติ เท่านั้นพอ…ถึงแม้ว่าคนอื่นจะมองเราเช่นไร ก็ช่าง!!! เพราะสิ่งที่เรากระทำ จะเป็นเกราะคุ้มครอง ปกป้องตัวของเราเอง…แค่เชื่อว่า ทำดี ได้ดี…หากทำร้าย ก็จะได้รับผลร้ายเช่นกัน…จงเชื่อมั่น + ศรัทธาของตัวเราเอง

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)