อนุทิน 164065 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๗๘๕

มีเรื่องราวเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย…โดยที่ฉันก็มิต้องการเห็น หรือให้เกิด แต่เมื่อถึงเวลานั้น…อะไรมันจะเกิด ก็ต้องเกิด…ได้แต่มองดูและเรียนรู้ในสิ่งที่เกิดขึ้น…เพราะ???

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)