อนุทิน 164064 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๗๘๔

ความรู้…ความสามารถนั้น อาจเห็นด้วยสายตาของเราเองได้…แต่ความมีคุณธรรมนั้น มองเห็นด้วยสายตาค่อนข้างยาก นอกจากดูและสัมผัสได้ด้วยการกระทำ เรียกว่า “การมองคนที่เป็นคนดีนั้น…ยากเพราะเป็นเสมือนก้อนน้ำแข็งที่อยู่ใต้น้ำ ที่มิอาจมองเห็นได้” แต่ทำอย่างไร จึงจะดึงส่วนดีนี้ออกมาแสดงให้เห็นได้…ขอฝากไว้ให้กับเด็กรุ่นใหม่ได้คิด เพราะนี่คือ Creattive “ความคิดสร้างสรรค์” ในด้านของการคิดพัฒนามนุษย์ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)