อนุทิน 164052 - ต้นโมกข์

Useful English

It’s a big deal= นั่นสำคัญจริงๆ ใช้เมื่อมีบางสิ่งสำคัญมาก หรือส่งผลต่อผู้คน หรือ สถานการณ์ เช่น

  1. Bon Jovi will plat two concerts in Spain. It’s a big deal. บอง โจวี่จะเล่นคอนเสิร์ตสองครั้งในสเปน มันเป็นสิ่งสำคัญจริงๆ หรือวิเศษไปเลย

  2. My sister is getting married. For her, it’s a big deal. น้องสาวฉันเพิ่งแต่งงาน สำหรับเธอแล้ว มันสำคัญอย่างยิ่งจริงๆ

…………………

เขียน 19 Apr 2019 @ 13:45 ()


ความเห็น (0)