อนุทิน 164050 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๗๘๒

หากเสร็จจากหลักสูตรการอบรมหัวหน้างาน…เตรียมทำหลักสูตรการอบรมผู้บริหารระดับกลาง อีก ๑ หลักสูตร…ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการต่อไป…หลักสูตรที่ได้ควรปรับให้เข้ากับสถานการณ์ที่เป็นจริงและเป็นไปได้ของสังคมในยุคปัจจุบัน

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)