อนุทิน 164049 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๗๘๑

นั่งทำหลักสูตรการพัฒนาหัวหน้างาน ให้ท่านอธิการบดี…ว่าควรมีหัวข้อใดบ้าง เพื่ออบรมให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย เตรียมพร้อมเพื่อขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น โดยกลั่นมาจากประสบการณ์ของตนเองที่เคยเป็นและมองถึงอนาคต และบริบทของการทำงานในมหาวิทยาลัยในปัจจุบันว่าควรมีเรื่องใดบ้าง…เรียบร้อยเพื่อเตรียมนัดเวลาคุยกับท่านอธิการบดี

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)