อนุทิน 164047 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๗๗๙

มีน้องจากมหาวิทยาลัยนเรศวร…มาติดต่อให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ กับการทำวิจัยสถาบัน ๒ เรื่อง…สำหรับเรื่องงานบุคคล…ระหว่างการทำงานแบบเก่ากับแบบใหม่ “บุษยมาศ” ถนัดนัก คริ ๆ ๆ…จงเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเรารู้…ถูกต้อง…และเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน จงอย่ากลัว!!!

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)