อนุทิน 164046 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๗๗๘

ในตัวเรามี ๓ ร่าง…ร่างที่ฝันอยากเป็น…ร่างที่คนอื่นต้องการให้เราเป็น…และร่างที่ตัวเรามีความเป็นจริง

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)