อนุทิน 164045 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๗๗๗

น้อง ๆ ในกอง บอกว่า “ช่วงนี้ มิคุ้นชินกับใบหน้าของย่าบุษ”…ฉันตอบกลับไปว่า “เดี๋ยวอีกหน่อยก็คุ้นชินไปเองนะ…นี่คือ สังขารที่คนเราต้องยอมรับความจริงของชีวิต”

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)